cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › regulovaná živnost

regulovaná živnost

Regulovaná živnost‌ je taková živnost, pro jejíž výkon právní předpisy stanovují určité požadavky – odbornou kvalifikaci a jinou způsobilost - bez jejichž splnění ji nelze vykonávat. Jde o požadavky, jako je vzdělání, praxe, právní bezúhonnost, zdravotní stav atd. Odbornou kvalifikací je míněno vzdělání a praxe, jinou způsobilostí je zdravotní stav, bezúhonnost‌ atd.

právní prameny:

  • § 3 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 296 325 346

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.