cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › řemeslná živnost

řemeslná živnost

Řemeslná živnost‌ je živnost, pro kterou je nutno splnit předepsané podmínky. Tyto podmínky stanoví § 20-22 zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Seznam řemeslných živností pak stanoví Příloha č. 1 zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Obsah jednotlivých živností stanoví nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

právní prameny:

  • zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

S pojmem souvisí:

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 296 325 346

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.