cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › volná živnost

volná živnost

Volná živnost‌ je živnost, která nevyžaduje odbornou způsobilost. Do volné živnosti‌ tedy patří veškeré výrobní činnosti, obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené jako živnosti vázané, živnosti řemeslné ani živnosti koncesované. Některé z činností volné živnosti‌ vyjmenovává Příloha č. 4 živnostenského zákona.

právní prameny:

  • zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

S pojmem souvisí:

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 296 325 346

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.