cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

zmocněnec

Zmocněnec‌ je zástupce, který je oprávněn v určitých věcech jednat za zastupovaného, neboli zmocnitele.

právní prameny:

  • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 441 a násl.;

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 296 325 346

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.