cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

Uznávání zahraničních kvalifikací za účelem podnikání dle Zákona o uznávání kvalifikací - živnosti řemeslné

Krok č. 1 Ujistěte se, zda je činnost, ve které chcete podnikat, živnost řemeslná

rozbalit

Krok č. 2 Obstarejte si potřebné dokumenty

rozbalit

Krok č. 3 přiložte ověřenou kopii dokumentů k žádosti o živnostenský list a odevzdejte

rozbalit

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 296 325 346

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.