cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › akreditovaný vysokoškolský studijní program

akreditovaný vysokoškolský studijní program

Akreditovaný vysokoškolský studijní program je program, který získal akreditaci Ministerstva školství ČR na základě závazného stanoviska Akreditační komise. Škola, která provozuje akreditovaný studijní program‌, má oprávnění vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru.

právní prameny:

  • zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.