cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

apostila

Apostila‌ je doložka, která prokazuje ověření pravosti podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího užití v zahraničí. Apostilou lze nahradit superlegalizaci v případě, že se jedná o listiny vydané a užité v signatářských státech Haagské úmluvy. Seznam signatářů Haagské úmluvy naleznete zde.

Apostila‌ proces superlegalizace zjednodušuje. Listinu není třeba ověřovat zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být použita. Ověření provádí tzv. apostilní úřad v zemi, kde byla listina vystavena.

V České republice provádí apostilaci českých listin, které mají být užité v zahraničí, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Apostilaci listin vydaných justičními orgány, tedy soudy, provádí státní zastupitelství, exekutoři, notáři a Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostilní orgány signatářských států Haagské úmluvy naleznete po rozkliknutí jednotlivých států v seznamu signatářských států.

Apostila‌ má jednotnou formu čtvercové tabulky, která přehledně uvádí, kdo příslušnou listinu podepsal a kdo ji prostřednictvím apostily právoplatně ověřil. Apostila‌ se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvojjazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný soudní překlad.

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.