cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › dlouhodobě pobývající rezident

dlouhodobě pobývající rezident

Jde o pobytový status určený občanům třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU a kteří mají na území ČR trvalý pobyt.

Žádost o status dlouhodobě pobývajícího rezidenta je nutno výslovně uvést v žádosti o trvalý pobyt. Postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii je pak automaticky přiznáno spolu s kladným vyřízením žádosti o trvalý pobyt. Žádost o status dlouhodobě pobývajícího rezidenta lze podat i dodatečně.

Dlouhodobě pobývající rezidenti mají sice více práv než jiní občané třetích zemí, přesto ale nemají postavení rovnocenné občanům EU. Kupříkladu přestože v ČR mají volný přístup na pracovní trh, v případě, že by odešli za prací do jiné členské země, museli by žádat o pracovní povolení. Skutečnost, že je dlouhodobě pobývajícím rezidentem EU bude zohledněna.

právní prameny:

  • směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty‌

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.