cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › doplňková ochrana

doplňková ochrana

Doplňková ochrana je formou mezinárodní ochrany. Jde o nižší formu mezinárodní ochrany než azyl. Uděluje se cizincům, kteří sice nesplňují důvody pro udělení azylu‌, ale jimž by v případě návratu do státu, jehož jsou státními občany (v případě osob bez státního občanství do státu jejich posledního trvalého bydliště) hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy. Zároveň je podmínkou, že nemůže nebo nechce využít ochrany státu, jehož jsou občany (či trvalého bydliště v případě osob bez státní příslušnosti) právě z důvodu tohoto nebezpečí.

Za vážnou újmu se pak považuje uložení nebo vykonání trestu smrti, mučení, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání žadatele o udělení mezinárodní ochrany, dále vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, či pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.

právní prameny:

  • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu)

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.