cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › kompenzační opatření

kompenzační opatření

Kompenzační opatření‌ se týká uznávání zahraničních kvalifikací dle zákona č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států. Vztahuje se tudíž pouze na uznávání kvalifikací státních příslušníků členských států Evropské unie a dalších osob definovaných zákonem a na kvalifikace získané ve státech Evropské unie.

V případě, že uznávací orgán shledá zásadní rozdíly mezi vzděláním a odbornou přípravou získanou v České republice, nařídí kompenzační opatření‌, kterým má být vyrovnán rozdíl ve vzdělání a odborné přípravě. Kompenzačním opatřením může být absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky. Žadatel si sám vybírá formu kompenzačního opatření.

Adaptačním období je doba, kdy žadatel vykonává regulované povolání pod dohledem odborně způsobilé osoby. Součástí může být i další vzdělávání nebo příprava. Délka adaptačního období nesmí přesáhnout 3 roky.

Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zaměřená na posouzení schopnosti uchazeče vykonávat dané regulované povolání‌ v České republice. Obsah zkoušky je zaměřen na znalosti a dovednosti, které v žadatelově kvalifikaci chybí. Zpravidla má ústní a písemnou část. Skládá se před uznávacím orgánem, na vysoké škole, nebo jiné vzdělávací instituci daného zaměření. Zkouška zpravidla probíhá v českém jazyce. Ministerstvo stanoví podmínky výkonu rozdílové zkoušky, a to oblasti, které budou předmětem rozdílové zkoušky a průběh a způsob hodnocení. Náklady na rozdílovou zkoušku nesmí přesáhnout dle zákona o uznávání odborné kvalifikace 5000 Kč.

právní prameny:

  • § 10 až 15 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských státu Evropské unie a některých příslušníků jiných států

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.