cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › mezinárodní ochrana

mezinárodní ochrana

Mezinárodní ochrana‌ je zastřešující pojem, který používá zákon o azylu pro společné označení azylu‌ a doplňkové ochrany. Uděluje se cizincům, kteří se nacházejí na území České republiky a z určitých, zákonem stanovených důvodů se nemohou vrátit do své země.

Mezinárodní ochranu lze tedy v České republice získat buď ve formě azylu‌, nebo doplňkové ochrany‌. Mezinárodní ochrana‌ může být udělena cizincům (příslušníkům třetích států a osobám bez státní příslušnosti), kteří jsou pronásledováni či mají důvodný strach z pronásledování v zemi, ve které mají občanství (v případě osob bez státního občanství ve státě jejich posledního trvalého bydliště), a to z důvodů v zákoně vymezených (rasa, pohlaví, náboženství, národnost, příslušnost k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů), anebo kterým po návratu do této země hrozí skutečné nebezpečí vážné újmy a kteří nemůžou využít ochrany své země.

Dalším důvodem azylu‌ i doplňkové ochrany‌ je sloučení rodiny podle § 13, resp. 14b zákona o azylu‌, a tzv. humanitární azyl‌, který se podle § 14 zákona o azylu‌ uděluje v případech zvláštního zřetele hodných.

právní prameny:

  • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu‌ a změně zák. č. 83/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu‌)

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.