cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › místní příslušnost

místní příslušnost

Místní příslušnost‌ určuje, který orgán určitého druhu věc projedná. Pro její stanovení neexistují obecná kritéria. Obecně se ve správním řízení týkající se fyzické osoby řídí místní příslušnost‌ místem jejího bydliště, jímž se rozumí místo trvalého pobytu. Pokud fyzická osoba nemá na území České republiky bydliště, řídí se místní příslušnost‌ místem, kde se osoba převážně zdržuje, tzn. pobývá v něm nejvíce dnů v roce.

Zvláštní zákony však mohou stanovit místní příslušnost‌ na základě odlišných kritérií.

právní prameny:

  • § 11 zák. č. 500/2004

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.