cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › národní soustava kvalifikací

národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací‌ je veřejně přístupný registr, který obsahuje specifikaci všech úplných profesních kvalifikací uznávaných na území České republiky. Neobsahuje však pouze seznam plných kvalifikací, to je kvalifikací, které jsou obvykle výsledkem formálního vzdělání ve škole a které utváří povolání, ale i kvalifikací částečných, které tvoří pouze část daného povolání. Národní soustava kvalifikací‌ tak slouží zejména těm, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Standardy, kterými jsou popsány jednotlivé profese, umožňují nechat se přezkoušet a získat oficiální certifikát o svém vzdělání. Zjednodušují porovnání zahraničních a tuzemských kvalifikací. Standardy Národní soustavy kvalifikací (NSK) byly utvořeny dle Národní soustavy povolání (NSP).

právní prameny:

  • zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.