cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › nostrifikační doložka

nostrifikační doložka

Nostrifikační doložka‌ dokládá uznání základního, středního, či vyššího odborného vzdělání českým uznávacím orgánem. Vysvědčení opatřené nostrifikační doložkou je považováno za rovnocenné vysvědčení získanému na české základní, střední, či vyšší odborné škole. Držiteli vysvědčení s nostrifikační doložkou umožňuje přístup k české vzdělávací soustavě.

právní prameny:

  • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.