cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › odborná a jiná způsobilost

odborná a jiná způsobilost

Odborná a jiná způsobilost‌ zahrnuje jednak odbornou kvalifikaci k výkonu povolání, jednak způsobilost provozovat dané povolání, která se týká zdravotního stavu držitele kvalifikace, jeho bezúhonnosti, či bezdlužnosti. Vyžadovaná odborná a jiná způsobilost‌ závisí na druhu odborné činnosti.

právní prameny:

  • § 7 zákona č. 455/1991 Sb.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.