cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

odvolání

Odvolání‌ je opravný prostředek proti nepravomocnému rozhodnutí soudu nebo správního úřadu. Odvolání‌ se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání‌ rozhoduje nadřízený tomu, který vydal rozhodnutí.

právní prameny:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 81 až 93

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.