cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

OSVČ

OSVČ‌ je zkratka, která znamená osoba samostatně výdělečné činná. Jde o formu podnikání, kdy podnikatelem je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Důležité je, že podniká na vlastní zodpovědnost a na vlastní účet, např. na základě živnostenského listu. Typicky jde o živnostníka, samostatného zemědělce, samostatně výdělečného umělce, sportovce a podobně.

právní prameny:

  • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (§ 7 );
  • zák. č. 252/1997, o zemědělství;
  • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
  • zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění;
  • zákony upravující jinou samostatnou výdělečnou činnost (zák. č. 121/2000 Sb.- autorský zákon, zákon č. 85/1996, o advokacii atd).

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.