cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

plná moc

Plná moc‌ umožňuje osobě, která se nemůže zúčastnit právního jednání, oprávnit k jednání jinou osobu. Oprávnění k zastupování v právním jednání vzniklé na základě dohody o smluvním zastoupení je tak písemně stvrzeno listinou - „plnou mocí“, která slouží jako průkaz pro třetí osoby o daném zastoupení. Plnou moc‌ může zastoupená osoba udělit v plném rozsahu, či v omezeném rozsahu, či pouze k určitému právnímu jednání, které je pak v plné moci specifikováno.

právní prameny:

  • zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 441 a násl.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.