cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › registr obyvatel

registr obyvatel

Registr obyvatel‌ je jedním ze základních registrů České republiky. Jsou v něm uvedeny referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

V Registru obyvatel jsou uvedeny následující údaje:

  1. příjmení a jméno
  2. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti (uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby údaje o adrese v registru územní identifikace)
  3. datum, místo a okres narození
  4. datum, místo a okres úmrtí
  5. státní občanství, popřípadě více státních občanství
  6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů
  7. záznam o zřízení datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

právní prameny:

  • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.