cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › regulované povolání

regulované povolání

Regulované povolání‌ nebo činnost je takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další). Počet regulovaných povolání se v každé evropské zemi liší. V České republice je nyní regulováno 325 povolání. Povětšinou jde o povolání, v rámci jejichž výkonu by mohlo dojít k ohrožení lidského zdraví, bezpečnosti, či k význačným majetkovým ztrátám. Požadavky na výkon jednotlivých regulovaných povolání a činností se nachází v databázi regulovaných povolání.

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.