cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › soudní překlad

soudní překlad

Soudní překlad‌, někdy též nazývaný úřední překlad, je překlad vyhotovený soudním tlumočníkem. Soudní tlumočník je tlumočník jmenovaný soudem k vyhotovování soudních překladů.

Soudní překlad‌ vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem.

právní prameny:

  • zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.