cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › studijní program

studijní program

Studijní program‌ je ucelená forma vysokoškolského studia a může zahrnovat i více studijních oborů. Některé programy jsou bezoborové, program se pak shoduje s oborem. Podmínkou pro to, aby po jeho absolvování získal student vysokoškolské vzdělání i odbornou kvalifikaci, je jeho akreditace MŠMT. Programy se dle délky studia dělí na programy bakalářské, navazující magisterské, magisterské a doktorské. Podle formy se pak dělí na prezenční, kombinované nebo distanční studium. Seznam akreditovaných studijních programů a jejich oborů pro Českou republiku lze nalézt na stránkách MŠMT.

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.