cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

systém IMI

Systém IMI je projekt, který má umožnit elektronickou výměnu informací mezi správními orgány členských států Evropské unie. V rámci usnadnění implementace směrnice o uznávání odborných kvalifikací 2005/36/ES byla jako první verze IMI systému vytvořena aplikace na podporu výměny informací o dokladech prokazujících kvalifikaci. V roce 2009 byl systém rozšířen o aplikaci usnadňující správní spolupráci uvedenou ve směrnici o službách a dále bude rozšiřován o další legislativní oblasti. Sdílení informací v oblasti uznávání odborných kvalifikací umožňuje ověření pravosti žadatelova diplomu, bezúhonnosti a identity žadatele. Systém umožňuje orgánům vyhledat partnerské orgány v žadatelově zemi. Ty pak na vyžádání zašlou informace o žadateli. U dokladů ověřených pomocí systému IMI‌ tak není třeba soudního ověření.

právní prameny:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.