cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › vázaná živnost

vázaná živnost

Vázaná živnost‌ je živnost, pro kterou je nutno splnit předepsané podmínky. Tyto podmínky stanoví § 23 a 24 zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Seznam vázaných živností pak stanoví příloha 2 zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Obsah jednotlivých živností stanoví nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

právní prameny:

  • zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.