cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › veřejná vysoká škola

veřejná vysoká škola

Veřejná vysoká škola je škola, která se zřizuje a ruší zákonem. V České republice je 26 veřejných vysokých škol. Seznam veřejných vysokých škol naleznete zde.

právní prameny:

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.