cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

vidimace

Vidimace‌ je ověření, že se kopie dokumentu shoduje s originálem. Vidimací se neověřuje správnost obsahu listiny. Vidimace‌ se na vidimované listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Vidimaci provádějí notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady, pošta, hospodářská komora, konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a kapitáni plavidel České republiky.

právní prameny:

  • zákon č. 21/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
  • zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád; Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě;
  • Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.