cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › žadatel o mezinárodní ochranu

žadatel o mezinárodní ochranu

Žadatelem o mezinárodní ochranu je podle § 2 odst. 5 zákona o azylu cizinec, který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu. Podáním žádosti je zahájeno řízení, na jehož konci bude rozhodnuto, zda cizinec získá mezinárodní ochranu.

Po dobu řízení, popřípadě po dobu případného soudního řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí má cizinec postavení žadatele o mezinárodní ochranu. Status žadatele o mezinárodní ochranu je ukončen rozhodnutím o udělení mezinárodní ochrany, či záporným rozhodnutím, po kterém by měl následovat návrat do země původu. Mezinárodní ochrana může mít formu azylu‌, či tzv. doplňkové ochrany.

právní prameny:

  • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu‌ a změně zák. č. 83/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu‌)

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.