cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › zdravotní způsobilost

zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost‌ k práci se liší dle zaměstnání, které se chystá daná osoba provozovat. Posuzuje ji lékař se specializací v oboru pracovní lékařství. Potvrzením zdravotní způsobilosti je písemný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.

právní prameny:

  • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;
  • vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče)

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.