cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

živnost

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V České republice provozování živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tzv. živnostenský zákon). Dle živnostenského zákona se živnosti se dělí na volné, řemeslné, vázané a koncesované. Živnosti volné nejsou regulované, živnosti řemeslné, vázané a koncesované jsou regulované. Pro jejich výkon je tedy třeba splnit jisté podmínky, jako odborná a jiná způsobilost.

právní prameny:

  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.