cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.cz › Uznávání za účelem studia

Uznávání za účelem studia

Pokud chcete studovat na české škole, musíte si své ukončené studium předcházejícího stupně nechat uznat českým uznávacím orgánem. Pro studium na české střední škole tedy musíte doložit doklad o uznání Vašeho základního vzdělání, pro studium na vysoké škole musíte doložit, že Vaše středoškolské vzdělání bylo uznáno českým uznávacím orgánem. Pro studium v navazujícím stupni studia ve stejném oboru na české vysoké škole musíte doložit, že Vaše vysokoškolské vzdělání předcházejícího stupně bylo uznáno českým uznávacím orgánem. (Tj. je-li studium rozděleno na bakalářský a magisterský stupeň, musíte pro studium v magisterském oboru předložit uznaný doklad o ukončeném bakalářském studiu.)

Postup uznávání ukončeného studia se liší podle stupně vzdělání, které potřebujete uznat.

Uznávání základního, středoškolského a vyššího odborného vzdělání se nazývá nostrifikace. Doklad o dokončeném základním, středoškolském a vyšším odborném vzdělání se nazývá vysvědčení.

Uznávání vysokoškolského vzdělání pro potřeby dalšího studia se nazývá uznávání vysokoškolského vzdělání. Doklad o dokončeném vysokoškolském vzdělání se nazývá diplom.

Jak postupovat v případě uznávání základního, středoškolského a vyššího odborného vzdělání?
(nostrifikace‌)
Jak postupovat v případě uznávání vysokoškolského vzdělání?
(uznávání vysokoškolského studia)

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.