cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czUznávání za účelem zaměstnání › Uznávání odborné kvalifikace - občané třetích zemí

Uznávání odborné kvalifikace - občané třetích zemí

Jak budu postupovat v případě, že moje povolání je regulované a nevztahuje se na mě Zákon o uznávání odborné kvalifikace?

Pokud je Vaše povolání regulované, musíte nejdříve v databázi regulovaných povolání MŠMT zjistit, jaké jsou požadavky na výkon Vašeho povolání.

Požadavky jsou velmi specifické a u každého povolání se liší. Může jimi být stupeň dosaženého vzdělání, praxe, vykonání zkoušky v ČR.

Pod popisem Vašeho povolání naleznete, jakým způsobem budete prokazovat svou způsobilost. Pokud je mezi těmito požadavky i požadavek na dokončené vzdělání, je třeba si nechat doklad o dosaženém vzdělání uznat (v případě vysokoškolského vzdělání), či nostrifikovat (v případě středoškolského a vyššího odborného vzdělání).

Jak nostrifikovat?
Jak si nechat uznat své vzdělání?

Dalšími požadovanými dokumenty pak může být doklad o odborné praxi.

Jak má vypadat doklad o odborné praxi?

rozbalitčti více

Doklad o odborné praxi nemá předepsanou formální podobu. Musí jít ale vždy o doklad vydaný zaměstnavatelem, ve kterém je uvedeno jméno regulované činnosti, délka praxe v dané regulované činnosti, pozice, ve které jste regulovanou činnost vykonávali a výčet činností, které jste v rámci své pozice vykonávali. Pokud jste regulovanou činnost vykonávali v pozici osoby samostatně výdělečně činné, pak se praxe dokládá realizovanými projekty. Zároveň je nutno doložit dobu, ve které jste jako OSVČ působili.

Doklad o odborné praxi vydaný zaměstnavatelem musí být soudně přeložený do češtiny.

Jak si obstarám soudní překlad?

Ostatní dokumenty si musíte obstarat dle instrukcí v databázi.

S jakýmikoliv dalšími dotazy se můžete obracet na uznávací orgán zodpovědný za uznávání Vašeho povolání. Kontakt na konkrétní uznávací orgán naleznete v databázi pod popisem Vašeho povolání.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.