cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.cz › O portálu

O portálu

Cizinci narážejí při hledání zaměstnání odpovídajícího jejich kvalifikaci na celou řadu bariér. Jednou z nich je nutnost nechat si uznat své vzdělání a kvalifikaci. Mít oficiální doklad o tom, že vzdělání a praxe získaná v zahraničí je srovnatelná se vzděláním a praxí získanou v České republice je pro mnohé nezbytným předpokladem k nalezení odpovídajícího uplatnění na českém trhu práce. Tento doklad sice nezaručuje získání práce, ale bez něj velmi často cesty k výkonu odpovídajícího povolání mohou zůstat uzavřené. Získat takový doklad však znamená další administrativní přítěž v již tak složité situaci migranta, což může vést k tomu, že se mu dveře na český trh práce nikdy neotevřou.

Cílem tohoto portálu, který vznikl v rámci projektu Využití kvalifikace imigrantů financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je napomoci zmírnit bariéru, kterou může administrativa spjatá s uznáváním zahraničního vzdělání a kvalifikace znamenat. Často je to totiž hlavně nedostatečná informovanost, která migranty od podání žádosti o uznání vzdělání či kvalifikace odradí.

Portál je primárně určen pracovníkům služeb poskytujících pracovní poradenství migrantům. Doufáme ale, že se stane přínosnou pomůckou migrantům samotným, jejich zaměstnavatelům a orgánům, které se uznáváním zahraničního vzdělávání a kvalifikace zabývají.

Portál shromažďuje na jednom místě informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace, ať už za účelem dalšího studia, zaměstnání, nebo živnostenského podnikání jako fyzická osoba. Umožňuje rychle se orientovat v celém procesu a najít instituci, v jejíž kompetenci se uznávání vzdělání či kvalifikace v dané situaci nachází, aniž byste museli zdlouhavě brouzdat v bludišti internetových stránek nejrůznější relevance a kvality. Přehledně rozděluje celý proces do jednotlivých kroků a naviguje celým procesem tak, že zdánlivě složitý administrativní postup se stane jednoduchým úkonem. Informace obsažené na portálu včetně seznamu legislativy a slovníčku pojmů napomohou porozumět celému procesu a dodají potřebnou sebedůvěru v jednání s úřady. Struktura celého procesu i postup jsou pak zpracovány do karet, které lze vytisknout, mít je vždy při ruce při plnění jednotlivých kroků, či je poskytovat Vašim klientům.

Jak portál užívat?

Vzhledem k tomu, že portál má být zejména jednoduchým návodem jak postupovat, je strukturován tak, aby co nejjednodušeji dovedl k postupu uznávání vzdělání či kvalifikace v dané individuální situaci. Nejdříve proto budete procházet rozcestníky, které Vás navedou na postup odpovídající Vaší situaci. Vaše cesty k tomu správnému postupu se budou odvíjet od toho, za jakým účelem své vzdělání či kvalifikaci potřebujete uznat. Tento rozcestník se nachází jednak na domovské stránce, jednak na levé záložce. Dále si již cestu budete vybírat dle specifik Vašeho vzdělání a kvalifikace, dle toho zda jste, či nejste občanem EU a řady dalších kritérií. Cesta, kterou projdete, se vždy přehledně zobrazí na levé záložce. Postup je pak rozepsán do jednotlivých kroků. Po kliknutí na každý z něj se zobrazí podrobnější popis postupu a otázky, které mohou vyvstat. Odpovědi se rozbalí opět po rozkliknutí dané otázky.

Na konci stránky popisující postup se nachází ikonka pro tisk. Po jejím rozkliknutí se zobrazí pdf soubor, který popisuje celý proces uznávání ve Vaší konkrétní situaci krok po kroku tak, jak jste si jej rozbalili.

Přestože jsme se snažili zjednodušit úřední jazyk, kterým bývá na stránkách uznávacích orgánů proces uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace popisován, odbornou terminologii jsme museli ponechat, a to ať již proto, že ji žadatel potřebuje při styku s úřady, či proto, že pro daný termín neexistuje ekvivalent. Jakékoli pojmy, které by nemusely být jasné, jsou vyznačené zeleně a jsou podtržené. Kliknete-li na ně, zobrazí se jejich vysvětlení. Neznámé pojmy lze též vyhledat pomocí vyhledávače, který se nachází na horní liště.

 

Body, na které je třeba dát pozor a které bývají opomíjeny, jsou vyznačeny ikonou s vykřičníkem. Jde často o dílčí záležitosti, které se mohou jevit jako nepodstatné detaily, často nicméně na nich celá žádost ztroskotá.

paragraf

U jednotlivých pasáží se nachází okénka se značkou paragrafu. Odkazují na části legislativy, ve které je daná část procesu ukotvena. Po rozkliknutí se Vám opět zobrazí celé znění části zákona, na kterou text odkazuje.

Neméně důležitou součástí je kontaktní formulář, pomocí nějž lze zasílat dotazy tvůrcům portálu. Zřídili jsme jej ke sdílení zkušeností s procesem uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace. Není ale určen k poskytování individuálního poradenství v konkrétních situacích uznávání. K tomu by měly sloužit uznávací orgány a poradenské služby. Rozhraní se má stát nástrojem udržování širší debaty o procesu uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace. Rádi bychom pomocí něj zároveň sbírali informace o tom, co Vám na portálu chybí, jaké typy informací byste na něm uvítali, a portál dále rozšiřovali a přizpůsobovali Vašim potřebám.

Doufáme, že portál Vám administrativu usnadní a přejeme mnoho úspěchů při vyřizování Vaší žádosti!

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.