cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › Haagská úmluva

Haagská úmluva

Pro zjednodušení procedury legalizace dokumentů byla v roce 1961 v nizozemském Haagu podepsána Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva‌, či Úmluva o Apostile) v platnost dne 16. 3. 1999 a vyšla pod číslem 45/1999 Sb. Oficiální české dokumenty určené k předložení úřadům státu, jenž je členem Haagské úmluvy, se ověřují pomocí speciální doložky, tzv. „apostille“. Není tedy třeba je superlegalizovat. Plné znění Haagské úmluvy naleznete na následujících stránkách, seznam signatářů zde.

právní prameny:

  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999, o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.