cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › Odbor azylové a migrační politiky

Odbor azylové a migrační politiky

Odbor azylové a migrační politiky‌ (OAMP‌) je útvarem Ministerstva vnitra. Vykonává působnost v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce. Pod tento odbor spadá Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Pracoviště ministerstva vnitra se dělí na pracoviště odboru azylové a migrační politiky a pracoviště v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců (pracoviště oddělení mezinárodní ochrany v rámci odboru azylové a migrační politiky).

Pracoviště Ministerstva vnitra odboru azylové migrační politiky vyřizují: prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu či prodloužení jeho platnosti, povolení k trvalému pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území (jste občan EU), povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU či o prodloužení pobytové karty, změnu místa pobytu na území či jiné změny týkající se vašeho pobytu v ČR, vydání potvrzení o pobytu. Seznam pracovišť Ministerstva vnitra odboru azylové a migrační politiky naleznete zde.

Oddělení mezinárodní ochrany odboru mezinárodní a azylové politiky odpovídá za řízení o udělení nebo odnětí azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany, vydává závazná stanoviska k otázkám existence důvodů znemožňujících vycestování v rámci řízení o správním vyhoštění a zajišťuje aplikaci Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. Seznam pracovišť Oddělení mezinárodní ochrany odboru mezinárodní a azylové politiky naleznete pod tímto odkazem.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.